Regulamin serwisu

• Właścicielem zakładu naprawczego oraz Administratorem danych osobowych jest ZimTech Piotr Zimny ul. Przy Bażantarni 13/31A 02-793 Warszawa, zwany dalej SERWISEM.
• Warunkiem przyjęcia przez serwis zlecenia wykonania usługi jest dostarczenie urządzenia do serwisu i podania niezbędnych danych osobowych, koniecznych do wystawienia zlecenia, faktury oraz ewentualnej korespondencji.
• Państwa podstawowe dane osobowe są niezbędne w celu realizacji umów sprzedaży, wykonania usługi, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta, bankom, podmiotom świadczącym usługi księgowe, prawne - wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust.1 lit.b RODO).
• W celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości - podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit.c RODO).
• W celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi - podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit.f RODO)
• Zgoda na wykorzystanie plików cookie może być wyrażona poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki, a także może zostać w każdym momencie wycofana, w szczególności poprzez wyczyszczenie historii cookies w ustawieniach przeglądarki.
• Zlecenia, których wartość nie przekracza 150 zł serwis wykonuje bez uprzedniej konsultacji z Klientem.
• Serwis zastrzega sobie możliwość zwrotu klientowi nienaprawionego sprzętu o odmiennych objawach niż został przyjęty. Wynika to z faktu, że naprawa pewnych układów elektronicznych nie zawsze przynosi zamierzony skutek.
• W przypadku, kiedy Klient nie odbierze urządzenia po upływie 14 dni roboczych od dnia zlecenia usługi może zostać naliczana opłata magazynowa w wysokości 2 zł dziennie. Brak możliwości zawiadomienia klienta w sposób przez niego wskazany, a niewynikający z błędu serwisu, nie zwalnia klienta z opłaty magazynowej.